MBTI - persontyper og temperamenter

Vi bruger ofte MBTI (Keirsey) som et værktøj i udviklingsprocesser.

MBTI er en god måde at tale om forskelligheder og præferencer i forbindelse med eksempelvis:

 

  • samarbejde
  • forandringer
  • ledelse
  • projektopstart
  • coaching

Brugt på den rigtige måde giver MBTI indsigt i både egne og andres måder at se verden og agere forskelligt i den. MBTI kan give et fælles sprog at tale om personlighed, styrker og svagheder.

Vi bruger MBTI på forskellige måder, eksempelvis:

 

  • individuelle tests og tilbagemeldinger
  • fælles tests og fælles tilbagemeldinger
  • workshops

Vi lægger stor vægt på at gøre MBTI brugbart i dagligdagen – derfor foretrækker vi at koble brugen af MBTI til et konkret projekt eller aktivitet så deltagerne kan få lov at arbejde aktivt med værktøjet.

Vi afholder også enkeltstående workshops om tilpasning af ledelsesstil til projektdeltagere


 
Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk